PRZYGOTOWANIE
MOTORYCZNE

Sukces każdego sportowca rozpoczyna się od pracy u podstaw.

PRZYGOTOWANIe MOTORYCZNE

Przygotowanie motoryczne w Warszawie staje się coraz bardziej popularne. Jest to zestaw zaplanowanych i dobranych indywidualnie ćwiczeń mających na celu poprawę sprawności ogólnej oraz cech motorycznych takich jak siła i szybkość oraz koordynacja.

TRENING
PERSONALNY

W zależności od potrzeb klienta skupiamy się na kształtowaniu sylwetki, aspektach siłowych oraz poprawie sprawności. Trening personalny w Warszawie stał się bardzo popularny już kilka lat temu. Jest to niezwykle pozytywny trend wskazujący na duży wzrost świadomości społeczeństwa. W szkole ruchu Perfecto Movement oferujemy w pełni profesjonalnie usługi w tym zakresie. 

motoryka dla dzieci - prawidłowa postawa i wzorce ruchowe

Zajęcia usprawniające aparat ruchu dzieci i młodzieży. Pracując w małej kilkuosobowej grupie wzmacniamy aparat mięśniowy i kształtujemy prawidłową postawę ciała oraz wzorce ruchowe.

przygotowanie
motoryczne
w warszawie

co kryje się pod tym pojęciem?

Motoryka na woli

Podstawą w każdej dyscyplinie sportu jest szybko i bezpiecznie pracujący aparat mięśniowy. Trening przygotowania motorycznego sprawia, że nasze ciało jest przystosowane do wymogów uprawianej dyscypliny oraz wymagań jakie stawiają przed nami trudności codziennego życia.
W planie zajęć znajdują się elementy: treningu funkcjonalnego, treningu szybkości, treningu siły maksymalnej oraz pracy nad poprawą wytrzymałości szybkościowej.

Kim jesteśmy?

motoryka na woli

Perfecto Movement jest projektem Filipa Kodyma, specjalisty w zakresie fizjologii wysiłku oraz anatomii funkcjonalnej. Misją naszej firmy i ideą jaka nam przyświeca jest poprawa sprawności dzieci i młodzieży. W ponad 50% przypadków dzieci zatracają naturalne i prawidłowe wzorce ruchowe na etapie wczesnoszkolnym. Spowodowane jest to brakiem przeciwwagi dla wielu godzin spędzanych w pozycji siedzącej. Młodzież siedzi w ławce szkolnej, w samochodzie podczas dowożenia na zajęcia oraz w domu przy komputerze lub zeszytach. W XX wieku ten proces był kompensowany przez naturalne i spontaniczne uczestnictwo w zabawach ruchowych na podwórku (gra w klasy, ćwiczenia na trzepaku, chodzenie po drzewach). Od roku 2000 stopniowo czas ten dzieci spędzają na korzystaniu z dobrodziejstw techniki takich jak komputer lub konsola do gier. Powoduje to pogorszenie sprawności układu ruchu i zaburzenie wzorców ruchowych. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule.

TESTY FUKCJONALNE
I ANALIZA

PLAN TRENINGOWY

trening

MOnitoring efektów

jak pracujemy?

motoryka na woli

Proces treningowy każdego z naszych podopiecznych rozpoczyna się od wykonania szeregu testów funkcjonalnych. Na ich podstawie opracowujemy plan treningowy. Trening, czyli sumienna praca wykonywana przez zawodnika pod profesjonalnym nadzorem, poparty jest regularnym monitoringiem efektów.

Co mówią o nas kursanci

obserwuj nas
w internecie